SRNS
Stříbrná Skalice

Štola ve Stříbrné Skalici - velice půvabné dílko, nad nímž by mnozí skanzenisté zaplesali. Jediný obetonovaný portál  byl na zahrádce rodinného domku před příjezdem likvidátorů zajištěn uzamykatelnými dveřmi. Vše vypadalo, jako že se jedná o  vchod do sklípku.

Obyvatelé domku využívali  přední část  jako sklep, mimo to v ní měli vodárnu, zásobující celý barák.  Není mi známo, jak se o objektu dozvěděla firma TIMEX, známá likvidacemi Čeliny, Vacíkova či starých důlních děl na Berounsku. 

Timexáci neváhali a poté, co se jim (díky vodárně) nepodařilo prosadit zabetonování štoly v plném profilu,  osadili vchod betonovým futrem s uzamykatelnou mříží a výstražnou cedulí. Klíče od mříže byly poskytnuty majitelům domu,  zároveň jim byly předány detekční trubičky pro kontrolu případného výronu plynů a tabulky s nápisem poddolováno, které si měli osadit na zahradě.
 Na snímku je vchod do štoly před likvidací firmou TIMEX s.r.o. 

 Nad touto likvidací zůstává opravdu rozum stát. Sledujme:
Stav před  - zamčená štola na zahradě rodinného domu, klíče měli jeho majitelé.
Stav po  - zamčená štola na zahradě rodinného domu, klíče mají jeho majitelé.
Přibyl další betonový portál a ocelová mříž, které z našich daní zaplatili úředníci MŽP. A aby netroškařili, připlatili na výstražné cedulky a prosávač s detekčními trubičkami ze skláren Kavalier. 

A další likvidační činnost TIMEXu ve Stříbrné Skalici?  Lanem bylo ohraničeno křoví s prohlubní, upomínající na dávno zavalenou štolu Milan. Starý dekl  zásypané jámy Jan byl velice velkoryse obetonován věncem, prohlubeň dosypána štěrkem, otvor věnce zamřížován kolejnicemi a jáma samozřejmě ohrazena. Je s podivem, že pinkového pásma s množstvím pozůstatků po starých šachtách si firma ani nevšimla. Jako poslední zde byla likvidována jáma Karolina, která dříve sloužila jako smetiště, později byla dosypána hlínou a nyní se firma angažovala v dalším „zasypávání“, kdy na starý zásyp navršila kužel kameniva a prostor ohradila. Jak dlouho ještě bude MŽP  platit podobná extempore?  

Zasypaná jáma Karolína před likvidací TIMEXem- smrtelné nebezpečí pro celou vesnici. Hloubka asi metr. Dle likvidátorů bylo nezbytné dolík dosypat a ohradit.