PALEONTOLOGIE OBRATLOVCŮ

ŠPINAR Zdeněk, BURIAN Zdeněk

Vydala: Academia - nakladatelství Československé akademie věd v Praze
Roku: 1984
Náklad: 4.000 výtisků
Cena: 95 Kčs


V knize je podán stručný přehled systému a vývoje obratlovců od nejasných počátků až po člověka. Kniha vznikla na základě přednášek, které měl autor v posledních letech na Univerzitě Karlově v Praze. Vznikla proto, že rozsáhlejší statě o fosilních obratlovcích, které až dosud u nás vyšly, jsou buď příliš zastaralé, nebo příliš stručné, než aby čtenáři poskytly souborný přehled nových, moderních znalostí v tomto oboru. Od dob Počtových udělala totiž věda o fosilních obratlovcích obrovský pokrok. Není se co divit, neboť za léta, která od vydání Počtových učebnic uplynula, nesmírně pokročila technika, zlepšily se metody výzkumu a ve všech světadílech přibylo mnoho nových cenných nálezů. Množství důležitých objevů a poznatků je tak rozsáhlé, že pouhý výběr těch nějdůležitějších byl nesnadnou záležitostí.

V předložené knize je podán přehled celé paleontologie obratlovců. U jednotlivých skupin jsou uvedeny nejdůležitější diagnostické znaky, systematické rozdělení a hlavní zástupci. V poznámkách jsou diskutovány hlavní problémy výzkumu a důležité výsledky těch paleontologických expedic, které měly pro výzkum obratlovců zvláštní význam. Systém je uveden přehledně, ale je kladen zvláštní důraz na kmenový vývoj jednotlivých skupin. Knihu doplňuje 26 originálních barevných a 13 černobílých obrazových rekonstrukcí vymřelých zvířat, které namaloval akademický malíř Zdeněk Burian, jehož rekonstrukční umění je dnes ve světě velmi ceněno.

logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist